Gratis Proefles

Plan je proefles

Wil je een keer mee komen dansen? Superleuk!

 

Instromen is het hele jaar mogelijk

 

Druk op onderstaande knop om gratis vrijblijvende proefles te plannen

Heb je vragen of wil je overleggen over niveau of leeftijd neem dan contact op via mail of telefoon.

 

Staat de les van je keuze er niet bij? Mogelijk is de les vol of is het maximum aantal proeflessers voor die week bereikt. Probeer een andere datum of mail voor de mogelijkheden.
Plaatsing in de les gaat op volgorde van inschrijving vol=vol


Inschrijven

Vond je de proefles leuk en wil je vaker dansen? Inschrijven kan via onderstaande link.
Plaatsing in de les gaat op volgorde van inschrijving. vol=vol

Veel gestelde vragen

Wat moet ik aan?

Voor het volgen van een proefles is makkelijk zittende kleding naar keuze met sokken of blote voeten helemaal prima.
Mocht je besluiten de lessen te gaan volgen is het fijn als je de kleding van de kledingvoorschriften draagt.

Mag ik als ouder blijven kijken?

Bij een proefles mag je als ouder even kijken aan het begin van de les. Daarna kun je wachten in de kleedkamer/wachtruimte of even een boodschapje doen in de winkelstraat om de hoek.  Kijk even wat werkt voor je zoon/dochter, soms werkt het juist niet als ouder(s) kijken en soms ook juist wel. Je kunt het evt. even bespreken met de docent.

 

 Trial class


Would you like to come and dance with us? Awesome!

 

Enrollment is possible all year round

 

Press the button below to schedule a free trial lesson

 

If you have any questions or would like to discuss your level or age, please contact us by email or telephone.

Is the lesson of your choice not listed? The class may be full or the maximum number of trial lessons for that week has been reached. Try another date or email for the possibilities.

Placement in class is in order of registration full = full


Sign up

 

Did you enjoy the trial lesson and would you like to dance more often? You can register via the link below.

Placement in class is in order of registration. full is full

F.a.q.

What do I have to wear?

For a trial lesson, comfortable clothing with your choice of socks or bare feet is perfectly fine.

 

If you decide to take the classes, it is nice if you wear the clothing according to the dress code.

As a parent, can I watch?

During a trial lesson, you as a parent can take a look at the beginning of the lesson. After you can wait in the changing room/waiting area or do a quick errand in the shopping street around the corner. See what works for your son/daughter, sometimes it doesn't work when the parent(s) watch and sometimes it does. You can discuss it with the teacher if you want.