Kleuterdans, Streetjazz, Modernjazz, Moderne dans of klassiek ballet dansles volgen? Dansschool Het Danskwartier Den Haag biedt verschillende danslessen aan voor jong en oud. Lees hier meer over de verschillende dansstijlen waar in je dansles kan volgen.

Barre workout

-Ben je op zoek naar een heerlijke full body workout?

-Wil je werken aan houding en kracht en lenigheid?

-Houd je van ballet? Of heb je vroeger aan ballet gedaan?

-Wil je uit je hoofd en in je lijf?

Probeer Barre workout!

 

De barre workout is een heerlijke spierversterkende full body workout met de elegantie vanuit het klassiek ballet.

De focus in deze les is om je mee te laten nemen door verschillende niet al te ingewikkelde bewegingen die afstammen van de basis uit ballet om op deze manier niet eens door te hebben dat je eigenlijk een workout hebt gedaan. En dat op de prachtige klanken van klassieke muziek.

De les is toegankelijk voor iedereen, met en zonder ervaring in ballet!

 

De les zelf:

De Barre workout bestaat uit 4 onderdelen. We starren met een warming up in het midden, vervolgens gaan we naar de Barre die ons ondersteuning geeft bij bijvoorbeeld balans oefeningen, dan in het midden waar we nog enkele spierversterkende oefeningen zullen doen en eindigen met een stretch op de grond. Dit alles begeleid door mooie klassieke muziek.

 

Wat brengt het je:

Deze les brengt je het lichte, sierlijke en vrije gevoel dat vanuit de klassiek dans komt. 

Een les waarin muzikaliteit een grote rol speelt, waarin je uitgedaagd wordt om je workout te dansen i.s.m je adem waar veel aandacht voor is. Net zoals persoonlijke aandacht. 

De boel de boel laten en de dansworkout ervaren om zo een sterker lijf te krijgen en een moment te creëren waarin je uit je hoofd mag en in je lijf 

 

Wat heb je nodig?

Een matje, fles water, handdoek en balletschoenen. (sokken mag ook)

 


Barre workout 1:
Deze les is voor volwassenen die een heerlijke full body workout wil doen op klassieke muziek, graag wil bewegen, en wil werken aan muzikaliteit en daarmee uit het hoofd en in het lijf wilt komen.

Je hebt geen ervaring met ballet nodig. Deze les biedt uitdaging aan iedereen en is een heerlijke full body workout. Als je wel ballet ervaring hebt maar dat is jaren geleden, is het raadzaam om in deze les in te stromen om blessures te voorkomen.

Barre workout 2: (na advies docent

Heb je niet langer als 5-10 jaar geleden ballet lessen gevolgd? Ben je bekend met de terminologie en is coördinatie voor jou geen probleem?

En belangrijker nog, is je lijf fysiek sterk genoeg voor een barre workout waarin het tempo van de oefeningen zich elkaar snel opvolgen, de coördinatie tussen armen en benen een belangrijk element is, dan is deze les geschikt voor jou.

(De basis van de barre workout is vergelijkbaar met Barre 1. )


Docent: Katelijn Lindeijer

"Mijn naam is Katelijn Lindeijer, ik ben afgestudeerd dansdocent, heb mijn propedeuse bepaald aan de Fontys Hogeschool en ben daarna verder gaan studeren in Portugal. Daar behaalde ik aan de dansacademie mijn uitvoerende diploma in de richting contemporary dans met als hoofdvak Klassiek Ballet. Ik danste in choreografieen speciaal gemaakt voor kinderen en tourde rond met een Opera productie. 

Ook heb ik het certificaat "progressing ballet technique" succesvol behaald.

Mijn vader heeft een yogaschool waar ik vroeger vaak te vinden was en ook regelmatig inviel. Al van jongs af aan geef ik op verschillende plekken les en richt ik me nu sinds een aantal jaar ook op het individueel coachen." 

(english)

-Are you looking for a wonderful full body workout?

-Do you want to work on posture and strength and flexibility?

-Do you like ballet? Or did you used to do ballet?

-Do you want to get out of your head and into your body?


Try barre workout!

 

The barre workout is a wonderful muscle-strengthening full body workout with the elegance of classical ballet.

The focus in this lesson is to take you through several not-too-complicated movements that descend from

from the basics of ballet to not even realize that you have actually done a workout. And that on the beautiful sounds of classical music.

The class is open to everyone, with and without ballet experience!

 

The lesson itself:

The Barre workout consists of 4 parts. We start with a warm up in the middle, then we go to the Barre which gives us support with balance exercises for example, then in the centre where we will do some strengthening exercises and end with a stretch on the floor. All this accompanied by nice classical ballet music.

 

What does it bring you:

This class brings you the light, graceful and free feeling that comes from classical dance.

A lesson in which musicality plays a major role, in which you are challenged to dance your workout in combination with your breath where a lot of attention is paid. Just like personal attention.

Out of your head and into your body is what we aim for in this class. Create a moment of letting daily life for what it is, to be able experiencing this dance workout to get a stronger body and fresh mind.

 

What do you need?

A mat, bottle of water, towel and ballet shoes. (socks are also allowed)

 


Barre workout 1:

This class is for anyone who wants to do a wonderful full body workout to classical music, who likes to move, and who wants to work on musicality and thereby get out of the head and into the body.

You don't need any ballet experience. This class offers a challenge to everyone and is a wonderful full body workout. If you do have ballet experience, but that was years ago, it is advisable to enroll in this class to prevent injuries.

 

Barre workout 2: (after teacher's advice)

Have you not taken ballet lessons longer than 5-10 years ago? Are you familiar with the terminology, and coordination is not a problem for you?

And more importantly, if your body is physically strong enough for a grueling workout in which the pace of the exercises follows each other in quick succession, the coordination between arms and legs is an important element, then this class is suitable for you.

(The basics of the barre workout are similar to Barre 1.)


Teacher: Katelijn Lindeijer

"My name is Katelijn Lindeijer, I graduated as a dance teacher, obtained my propaedeutic certificate at Fontys Hogeschool and then continued my studies in Portugal. There I obtained my performing diploma at the dance academy in contemporary dance, majoring in Classical Ballet. I danced in choreographies especially made for children and toured with an Opera production.

I also successfully obtained the certificate "progressing ballet technique".

My father has a yoga school where I could often be found and also regularly attended. From an early age I have taught in various places and for a number of years now I have also focused on individual coaching."

 
Misschien ook wat voor jou? 

-Klassiek ballet beginners

-Klassiek intermediate

-Modern jazz

 

-Modern