Dansschool Het Danskwartier Den Haag. Kleuterdans, Streetjazz, Modernjazz, Moderne dans of klassiek ballet breakdance dansles

Voorstelling


Save the date:

27 juni 2020 Theater de Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag

13 juni Doorloop Repetitie Gymzaal Oranjeschool (verplicht bij deelname)

 

Wie:
Alle leerlingen van het Danskwartier Den Haag vanaf de kleutergroepen. (de peutertjes doen niet mee)

(We gaan er vanuit dat iedereen meedoet. (zie mails/ nieuwsbrieven vanaf september) mocht je niet mee kunnen/willen doen laat dit voor 1 februari weten ivm maken/ kopen van kostuums)

Who:

All students of the Danskwartier Den Haag from kindergarten groups. (the toddlers 3 year old do not participate)

(We assume that everyone participates. (See emails / newsletters from September) if you are unable / unwilling to participate, please let us know before 1 February about making / buying costumes)

 

Waar/ Where: 
Theater de Nieuwe Regentes Den Haag. Weimarstraat 63, Den Haag

 


Hulp ouders gezocht!/ help parents wanted

Een voorstelling organiseren is niet mogelijk zonder hulpouders (of hulp oma's, hulp tantes. Alle hulp is welkom!

Organizing a performance is not possible without support parents.

Any help is welkom! Who wants to help?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Sponsors gezocht

Jouw sponsor bijdrage als bedrijf of particulier is ontzettend welkom om de voorstellingen tot een succes te maken. Denk aan een bijdrage aan kostuums, decor, huur, beamer, foto/dvd opnames, schmink, vervoer van kostuums etc.etc.

Bij deelname aan de voorstelling vragen we geen extra bijdrage aan ouders voor kostuums. Sponsors zijn daarom heel erg welkom om te zorgen dat onze dansers mooie kostuums aan hebben.

 

Dit kunnen we voor u betekenen:

- Zichtbaarheid bij alle betrokkenen van Het Danskwartier Den Haag

- Publiciteit tijdens voorstelling

- Naamsvermelding op flyers en programmaboekje

- (Korting op) kaartjes voor de eindvoorstelling

- Sponsors krijgen als eerste de mogelijkheid om kaarten te bestellen voor de voorstelling.

 

Heeft u interesse? Neem contact op via info@danskwartierdenhaag.nl 

Alle hulp is welkom!

 

(english)

Your sponsor contribution as a company or private individual is extremely welcome to make the performances a success. Think of a contribution to costumes, scenery, rent, projector, photo / DVD recordings, make-up, transportation of costumes etc. etc.

When participating in the show, we do not request an additional contribution from parents for costumes. Sponsors are therefore very welcome to ensure that our dancers wear beautiful costumes.

 

We can do this for you:

- Visibility to all involved at Het Danskwartier The Hague

- Publicity during show

- Name on flyers and program booklet

- (Discount on) tickets for the final performance

- Sponsors are the first to be able to order tickets for the show.

 

Are you interested? Contact us via info@danskwartierdenhaag.nl

Any help is welcome!

 

 

 


Bij deelname gelden onderstaande regels:

Yes! Dit jaar is het weer zover! 27 juni 2020
Een grote voorstelling in het theater! 

Een grote voorstelling is  een enorm leuke ervaring voor de leerlingen die ze nooit meer vergeten. Het is geweldig om op het podium te staan! 
De voorstelling is pas in juni maar achter de schermen ben ik er al druk mee bezig.

We gaan er vanuit dat iedereen vanaf 4 jaar meedoet met de voorstelling.
Vanwege het maken en kopen van kostuums wil ik u vragen voor 1 februari door te geven als uw kind NIET meedoet met de voorstelling.
Dans is ook een teamsport, de leerlingen dansen samen een choreografie. Mocht een kind op het allerlaatste moment toch niet mee doen, is dat erg vervelend voor de rest van de groep omdat de choreografie dan aangepast moet worden. Op het allerlaatst afmelden zorgt ervoor dat de rest van de groep van slag is. Als groep rekenen we op elkaar.
Daarnaast worden er kostuums gemaakt/ gekocht voor ieder kind. 
Bij deelname aan de voorstelling gelden onderstaande regels:
  • Afmelden voor de voorstelling graag zo snel mogelijk uiterlijk tot 1 februari
  • Er zijn twee voorstellingen, Ieder kind danst ALLE TWEE de voorstellingen of GEEN voorstelling (met uitzondering van de kleutergroepen van 4 en 5 jaar, die dansen maar 1 voorstelling)
  • Tijdens de repetitie periode (vanaf januari) probeer je iedere les aanwezig te zijn (te weinig aanwezig = geen deelname)
  • Je bent aanwezig bij de doorloop (in de gymzaal 13 juni 2020) en bij de generale repetitie 27 juni

The following rules apply to participation in the show:

Yes! This year it is that time again! A big show in the theater!
27 juni 2020!

A big show is a very nice experience for the students that they will never forget. It is great to be on stage! The show is only in June but behind the scenes I am already busy with it.

We assume that everyone from the age of 4 will participate in the performance.
Because of making and buying costumes, I would like to ask you to pass on before 1 February if your child does NOT participate in the show. Dance is also a team sport, the students dance a choreography together. If a child does not participate at the very last moment, it is very annoying for the rest of the group because the choreography must then be adjusted. Logging out at the very end ensures that the rest of the group is upset. As a group we count on each other. In addition, costumes are made / purchased for each child.
The following rules apply to participation in the show:

 
  • Please unsubscribe from the show as soon as possible until 1 February at the latest
  • There are two performances, Every child dances ALL TWO the performances or NO performance (with the exception of the kindergarten groups of 4 and 5 years, who dance only 1 performance)
  • During the rehearsal period (from January) you try to be present every lesson (to many times not in class is not participating in the show)
  • You are present at the rehearsal 13 june and with the general rehearsal 27 juni


Download
Bekijk hier de veel gestelde vragen rondom de voorstelling
Veel gestelde vragen.docx
Microsoft Word document 921.7 KB

Eens in de twee jaar organiseert het Danskwartier Den Haag een grote voorstelling in een professioneel theater

In 2018 was dat:

 

Dansschool Het Danskwartier Den Haag. Kleuterdans, Streetjazz, Modernjazz, Moderne dans of klassiek ballet breakdance dansles

 

 

 

 

 

 -