Zoom en buitendans rooster


Rooster 1 tot 7 maart


Kleuters: voor alle kleuters 4-6 jaar
Kids lessen: Geschikt voor alle kinderen 6-10 jaar
Teens: Geschikt voor iedereen van 10-17 jaar
Adults: 18+


Reserveren voor de buitenlessen is verplicht
Let op: Reserveer op tijd! Reserveren kan tot 4 uur voor een les.


Reserveer via de ledenapp: https://mijn.danskwartierdenhaag.nl 

Volg deze stappen:

1. Log in op de ledenapp met je lidnummer. Heb je nog geen wachtwoord? Vraag er een aan met het mailadres wat bij ons bekend is.

2. Ga naar het menu RECHTSBOVEN

3. Klik op RESERVERINGEN

4. Reserveer de les naar keuze en de data naar keuze. 

5. Je plekje is gereserveerd! Let op! Je krijgt GEEN bevestiging. In de webapp zie je de buitenlessen die je gereserveerd hebt.

LEES DE RICHTLIJNEN GOED DOOR

7. Mocht je toch niet kunnen komen, meld je dan zsm af via de mail! Dan kunnen we andere kinderen blij maken.

LET OP: RESERVEREN voor buitendans= VERPLICHT!!! / NOTE: RESERVATION for outdoordance= REQUIRED !!

Reserveer uiterlijk 4 uur voor de les via de ledenapp: https://mijn.danskwartierdenhaag.nl 


Adres Eisenhowerlaan 150, Den haag. Parkeergarage parkbee. Onder het XIOR studenthousing.

LOOPROUTE:
Houd veel afstand van andere ouders, blijf aub niet stilstaan kijken of kletsen. Zo houden we het veilig.

Brengen (max. 5 min van te voren) 
Eisenhowerlaan 150, loop naar beneden naar de parkeergarage, 
Uit aan de andere kant. ------> 

Ophalen: (kom aub niet eerder dan de les voorbij is)
Eisenhowerlaan 140, loop naar beneden, haal je kind op en loop eruit aan de andere kant <--------------


(english)
Reservations for the outdoor lessons are mandatory

Note: Book on time! Reservations can be made up to 4 hours before a lesson 
Book via the member app: https://mijn.danskwartierdenhaag.nl

Follow these steps:

1. Log in to the members app with your membership number. Don't have a password yet? Request one with the email address that is known to us.

2. Go to the TOP RIGHT menu

3. Click on RESERVATIONS

4. Reserve the lesson of your choice and the dates of your choice.

5. Your spot has been reserved! Pay attention! You will NOT receive confirmation. In the web app you can see the outdoor lessons that you have reserved.

READ THE GUIDELINES CAREFULLY

7. If you cannot come, please unsubscribe via email as soon as possible! Then we can make other children happy.
Lees onderstaande richtlijnen goed door en kom voorbereid naar de les

(Nederlands)

 • WARM AANKLEDEN!
 • -Vooraf reserveren via de ledenapp is verplicht, alleen leerlingen zijn welkom.
  -Laat leerlingen zoveel als mogelijk alleen komen
  -Kom max. 5 min van te voren maar kom aub. niet te laat. 
  -Bij halen en brengen op geruime afstand van anderen blijven. Vertrek meteen, blijf niet kletsen of kijken.
  -Er is GEEN TOILET, thuis naar toilet.

 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts blijf dan thuis. Ook bij twijfel en (nog) geen uitslag van een coronatest blijf je thuis.

 • Heb je klachten die gerelateerd kunnen zijn aan het Corona virus of ben je positief getest meld je dan af voor de les en stuur een mail naar info@danskwartierdenhaag.nl
 • Ben je ziek, positief getest of wacht je op de uitslag? Stuur dan een e-mail naar info@danskwartierdenhaag.nl 
  In overleg met jou en het RIVM zal besloten worden wanneer je weer deel mag nemen aan de les. Wij volgen adviezen op die gegeven worden door het RIVM en zullen de maatregelen naleven die ons door het RIVM opgedragen worden.
 • Mocht je twijfelen of je wel of niet de les kunt volgen, stuur ook dan dan een e-mail naar info@danskwartierdenhaag.nl
 • Onze docenten zullen oplettender zijn tijdens de lessen, als leerlingen klachten vertonen zal contact opgenomen worden met de ouder/verzorger of word je (dringend) verzocht om naar huis te gaan. Tijdens alle lessen proberen we fysiek contact zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Tot slot houden wij rekening met de huidige maatregelen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
* Was je handen regelmatig (voor en na de les)
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* Gebruik papieren zakdoekjes
* Geen handen schudden

Zodra er vervolgmaatregelen worden aangekondigd of er belangrijke wijzigingen toegepast gaan worden zullen we alle leden per e-mail op de hoogte houden.

(English)

 • DRESS WARM

-Booking in advance via the member app is mandatory, only students are welcome.

-Let students come alone as much as possible

-Come max. 5 min in advance but please come. not to late. 

-With pick-up and delivery, keep a considerable distance from others. Leave immediately, do not keep talking or watching.

If you have complaints such as a cold, cough, shortness of breath and / or fever, stay at home. You stay at home even in case of doubt and no corona test result (yet).
-There is NO TOILET, go to the toilet at home!

 • If you have complaints such as a cold, cough, shortness of breath and / or fever, stay at home. You stay at home even in case of doubt and (yet) no result of a corona test.
 • If you have complaints that could be related to the Corona virus or if you have been tested positive, please sign out for the lesson and send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
 • Are you sick, tested positive or are you waiting for the results? Send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
  In consultation with you and the RIVM, it will be decided when you can take part in the class again. We follow the advice given by the RIVM and will comply with the measures that are assigned to us by the RIVM.
 • If you are unsure whether or not you can take the class, please also send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
 • Our teachers will be more attentive during the lessons, if students show complaints, the parent / carer will be contacted or you will be (urgently) requested to go home. During all lessons we try to avoid physical contact as much as possible.
  Finally, we take into account the current measures of the RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)
 • The most important measures you can take to prevent the spread of the coronavirus:
  * Wash your hands regularly (before and after class)
  * Cough and sneeze into the inside of your elbow
  * Use tissue paper
  * Don't shake hands As soon as follow-up measures are announced or important changes are going to be implemented, we will keep all members informed by email.