Kleuterdans, Streetjazz, Modernjazz, Moderne dans of klassiek ballet dansles volgen? Dansschool Het Danskwartier Den Haag biedt verschillende danslessen aan voor jong en oud. Lees hier meer over de verschillende dansstijlen waar in je dansles kan volgen.

Poweryoga

Kom door beweging, balans, flow, adem en focus dichterbij jezelf.

Korte cursus van 6 lessen vanaf 11 maart

 

De kracht van power yoga zit 'm in de herhaling van

een vaste reeks aan oefeningen. Daag jezelf uit om de souplesse en kracht van je lichaam te ervaren en verbeteren en tegelijkertijd 

de ontspanning te zoeken en voelen in de zonnegroet, staande en zittende houdingen. Het lichaam wordt flexibel, krachtig en soepel terwijl de geest tot rust mag komen.

 

De les zelf:

Een fysiek uitdagende les. Belangrijk in deze les is de ademhaling, die het ritme aangeeft van de oefeningen. Je hoeft zeker niet alles meteen te kunnen of mee te doen, de les is voor iedereen toegankelijk er

zullen altijd alternatieven geboden worden.

 

Wat heb je nodig:

Een matje, water, lekker zittende kleding, warme sokken en trui voor de ontspanningsoefening.


Voor wie: 
Deze les is geschikt voor alle volwassenen, het is een open level, ervaring is niet nodig

Data:

Vrijdagochtend 11, 18, 25 maart en 1, 8, en 15 april 

10.30-11.30 uur

 

Kosten
We starten als pilot met een korte cursus van 6 weken waarin je kan ervaren hoe fijn deze les is. Bij genoeg animo wordt het een vaste les op het rooster!

-6 weken poweryoga € 75,-

Schrijf je in na de cursus? Dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen!

Omdat dit een korte cursus is is een proefles niet mogelijk


Docent: Katelijn Lindeijer

"Mijn naam is Katelijn Lindeijer, ik ben afgestudeerd dansdocent, heb mijn propedeuse bepaald aan de Fontys Hogeschool en ben daarna verder gaan studeren in Portugal. Daar behaalde ik aan de dansacademie mijn uitvoerende diploma in de richting contemporary dans met als hoofdvak Klassiek Ballet. Ik danste in choreografieen speciaal gemaakt voor kinderen en tourde rond met een Opera productie. 

Ook heb ik het certificaat "progressing ballet technique" succesvol behaald.

Mijn vader heeft een yogaschool waar ik vroeger vaak te vinden was en ook regelmatig inviel. Al van jongs af aan geef ik op verschillende plekken les en richt ik me nu sinds een aantal jaar ook op het individueel coachen." 

(english)

Come closer to yourself through movement, balance, flow, breath and focus.

 

The power of power yoga is in the repetition of

a set of exercises. Challenge yourself to experience and improve the flexibility and strength of your body and at the same time

to seek and feel relaxation in the sun salutation, standing and sitting postures. The body becomes flexible, powerful and supple while the mind is allowed to relax.

 

The lesson itself:

A physically challenging class, for everyone who likes sports. Important in this lesson is the breathing, which sets the rhythm

indicates the exercises. You certainly don't have to be able to do everything right away or participate, the lesson is accessible to everyone there

alternatives will always be offered.

 

What do you need:

A mat, water, comfortable clothing, warm socks and a sweater for the relaxation exercise.


For whom:

This lesson is suitable for all adults, it is an open level, no experience is necessary

Costs

We will start as a pilot with a short 6-week course in which you can experience how nice this lesson is. If there is enough interest, it will become a regular lesson on the schedule!

 

-6 weeks of power yoga € 75,-

Do you register after the course? Then you don't have to pay a registration fee!

 

Because this is a short course, a trial lesson is not possible


Docent: Katelijn Lindeijer

"My name is Katelijn Lindeijer, I graduated as a dance teacher, obtained my propaedeutic certificate at Fontys Hogeschool and then continued my studies in Portugal. There I obtained my performing diploma at the dance academy in contemporary dance, majoring in Classical Ballet. I danced in choreographies especially made for children and toured with an Opera production.

I also successfully obtained the certificate "progressing ballet technique".

My father has a yoga school where I could often be found and also regularly attended. From an early age I have taught in various places and for a number of years now I have also focused on individual coaching."