Corona protocol

Corona protocol

Corona protocol


(Nederlands)

 • Thuis omkleden dringende oproep het ons zo makkelijk mogelijk te maken. Danskleding al aan, bijv. joggingbroek, balletschoenen aan in de regenlaarzen Zodat alleen jas, joggingbroek laarzen uit hoeven en ze zo de les in kunnen.
 • Ouders blijven buiten

 • Alleen als het echt nodig is, mag je naar binnen. Laat je QR code zien, graag mondkapje op. 

 • Niet wachten binnen, zo snel mogelijk weer naar buiten

  -TIP: zet naam in danskleding en schoenen!!:)

  -Leerlingen 18 jaar en ouder, graag QR code gereed houden bij binnen gaan van de dansstudio.

 • Oudere broertjes/zusjes/ nichtjes mogen natuurlijk wel naar binnen om te helpen. Wij doen ons best om ook hulpjuffen te zoeken die komen helpen

 • Heeft u vragen hierover horen we dit graag per mail.  
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts blijf dan thuis. Ook bij twijfel en (nog) geen uitslag van een coronatest blijf je thuis.
 • Ben je ziek, positief getest of wacht je op de uitslag? Stuur dan een e-mail naar info@danskwartierdenhaag.nl 
 • U verkrijgt de QR-code via de CoronaCheck app, die eenvoudig te downloaden en installeren is. Een geldige QR-code wordt verstrekt na vaccinatie of bij een negatieve coronatest. Meer informatie over de CoronaCheck app en de QR-code vindt u op www.coronacheck.nl. 

(English)

 •  Changing clothes at home urgent call to make it as easy as possible for us. Dance clothes already on, eg sweatpants, ballet shoes in the rain boots So that only jacket, sweatpants and boots need to be removed and they can go to class.
 • Parents stay outside
 • You can only enter if it is absolutely necessary. Show your QR code, please wear a mouth cap.
 • Don't wait inside, back outside as soon as possible

 • -TIP: put name in dance clothes and shoes!! :)
 • Students 18 years and older, please have QR code ready when entering the dance studio.
 • Older brothers / sisters / nieces are of course allowed in to help. We do our best to also find assistant teachers who come to help. 
 • If you have any questions about this, please let us know by email. 

 • If you have complaints such as a cold, cough, shortness of breath and / or fever, stay at home. You stay at home even in case of doubt and (yet) no result of a corona test.
 • Are you sick, tested positive or are you waiting for the results? Send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
 • You obtain the QR code via the CoronaCheck app, which is easy to download and install. A valid QR code is provided after vaccination or with a negative corona test. More information about the CoronaCheck app and the QR code can be found at www.coronacheck.nl Onze studio heeft een nieuw ventilatiesysteem dat voldoet aan alle eisen zodat er gedanst kan worden in een fijne goed geventileerde studio.
We hanteren een maximum aantal leerlingen in de les.

 

Oppervlakken, deurklinken en de barre worden extra vaak schoongemaakt.